Tarihçe

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın bir iştiraki olan STM Anonim Şirketi tarafından 4 Kasım 2019 tarihinde 5 eksenli CNC Kontrol sistemlerinin Türkiye’de üretilebilirliğine ilişkin bir Çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaya ilave Antalya ve İstanbul’da da aynı konuda düzenlenen çalıştaylara SAHA-İSTANBUL ekibi olarak katılım sağlanmıştır. STM’nin bilgisi dahilinde, CNC Kontrol ünitelerinin yerlileştirilmesi konusunda çalışmalar derhal başlatılmış ve SAHA CNC Alt Çalışma Grubu teşkil edilmiştir.

MİLTEKSAN CNC Teknoloji ve Kontrol Sistemleri Sanayi Anonim Şirketi, ülkemiz için kritik teknolojiler arasında bulunan 5 eksenli CNC Kontrol Sistemleri ihtiyacını karşılamak üzere Teknopark İstanbul’da alanında uzman firmaların ortak bir çatı altında bir araya gelmesiyle 13 Temmuz 2020 tarihinde kurulmuştur. Müteakiben yatırımcılarımız arasına WAT Motor A.Ş. de katılmıştır.

Firmamızın hedefine ulaşabilmesi için global piyasada alanında otorite kabul edilen Yusuf Altıntaş, Yavuz Mürtezaoğlu, Erhan Budak, Ömer Şahin Ganiyusufoğlu ve Engin Kılıç gibi duayenlerden oluşan bir danışma kurulu teşkil edilmiş olup yerlileştirmenin yol haritası hazırlanmıştır. Bugün itibariyle MİLTEKSAN gücünü ortaklarının Ar-Ge yeteneklerinden alan bir proje şirketidir. Geliştirilecek CNC Kontrol Sistemlerinin tüm fikri mülkiyet hakları MİLTEKSAN’a ait olacaktır.