Yönetim ve Organizasyon Şeması

Yönetim Kurulu

Blog Images

Ali Fazıl Böyet
Y.K. Başkanı

Blog Images

Dr. Uğur Şimşir
Y.K. Başkan Vekili

Blog Images

Prof.Dr. Onur Tunçer
Y.K. Üye

Blog Images

Prof.Dr. Veysi İşler
Y.K. Üye

Blog Images

İlhami Keleş
Y.K. Bağımsız Üye
Danışma Kurulu

Blog Images

Prof.Dr. Yusuf Altıntaş
University of British Columbia

Blog Images

Prof.Dr. Erhan Budak
Sabancı Üniversitesi

Blog Images

Prof.Dr. İsmail Lazoğlu
Koç Üniversitesi

Blog Images

Prof.Dr. Ömer Şahin Ganiyusufoğlu
Dalian Akademik Park

Blog Images

Dr. Yavuz Mürtezaoğlu
ModuleWorks GmBH

Blog Images

Prof.Dr. Engin Kılıç
Atılım Üniversitesi